Zapraszamy serdecznie na zbliżającą się konferencję IT w Logistyce, która odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. w Poznaniu, w Hotelu Mercure.

Nasz Specjalista ds. wdrożeń EDI, Roberto Lusini, opracował i wygłosi referat p.t. „Usprawnienie procesów logistycznych przy wykorzystaniu EDI”. Poświęcony on będzie rozwiązaniom z zakresu Elektronicznej Wymiany Danych (EDI) i korzyściom płynącym z ich wdrożenia. W referacie zostanie zawarte doświadczenie z zakresu EDI naszej firmy, pioniera wdrożeń rozwiązań EDI w Polsce.

Przedstawione funkcje usprawniające wymianę komunikatów i obiegu dokumentów w firmie, przyspieszają i zwiększają dokładność przepływu informacji, dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie. W trakcie prezentacji zostanie omówiony na przykładzie model rozwiązania Elektronicznej Wymiany Danych w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Uwaga! Po prezentacji odbędzie się losowanie nagrody rzeczowej dla osoby uczestniczącej w prelekcji!!

ZAPRASZAMY!!!!!


Więcej informacji na stronie organizatora:

http://sdcenter.pl/logistyka/poznan